Marcel Keyser

Marcel Keyser

Mijn kracht ligt in het bereiken en in beweging krijgen van mensen vanuit echte inspiratie. Ik ben goed in het versterken van relaties in organisaties en het inzetten van mijn ondernemerschap:
om te komen tot meer effect en resultaat in trajecten van verschillende aard.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een sterk verbindende benadering richting medewerkers op diverse niveaus, collega’s, management en andere stakeholders. Met oprechte belangstelling voor de organisatie(doelen). Mijn ervaring als DGA helpt mij acties en projecten in de context te blijven plaatsen van actuele ontwikkelingen in de markt en (interne) organisatie.

Met die benadering toets ik steeds mijn perceptie van de (relevante) uitdaging en behoefte van de organisatie en betrokkenen. Ik breng dit vervolgens kernachtig in beeld in mijn reactie. Zo ontstaat er gemakkelijk een atmosfeer van oplossingsgerichtheid in gezamenlijkheid. Hierdoor zien partners, collega’s, management en andere stakeholders mij snel als samenwerkingspartner. Door de uitdaging vervolgens te vertalen naar de (relevante) actie of oplossingsrichting voelt men zich gehoord en worden samenwerkingspartners vaak ambassadeur voor die oplossingsrichting(en).

Mijn aanpak & persoonlijkheid kenmerkt zich als enthousiast, verbindend, innovatief, getting-things-done, en inspirerend.

Naast dit werk ben ik (in deeltijd) actief als componist / musicus.

Open chat
Hulp nodig?
Hi,
Ik ben Jacqueline, trainer bij de Ommezwaai. Wil je meer weten over de opleidingen of trainingen, app me gerust?